Fondas - Saremos Turizmas

Fondas - Saremos Turizmas

 

Saremos Turizmas yra viena iš turizmo organizacijų Saare apskrityje, sukurta verslininkų iniciatyva. Fondas Saremos Turizmas yra įpėdinis susivienijimo, kuris buvo įkurtas 1995 metais turizmo ir poilsio organizavimo verslininkais Saare apskrityje.

Saremos Turizmas vienija stiprius ir ilgametę patirtį turinčius asmenis turizmo srities įvairiuose sektoriuose (kelionių organizavimo, apgyvendinimo, transporto, lankytinų įžymybių).

Bendradarbiaujama su visomis kitomis apskrities įmonėmis, savivaldybėmis, įvairiomis organizacijomis.

 

Fondo Saremos Turizmas tiklai:

 • Vystyti Saremos turizmo ekonomiką ir plėtoti Saare apskrities rinką turizmo srityje, visų pirma atsižvelgiant į jos narių rekomendacijas ir interesus;

 • Pradėti, remti, nukreipti įvairius projektus, skirtus apskrities turizmo plėtojimui ir turizmo rinkos vystymui;

 • Prašyti financinių ir kitų išteklių iš valstybinių struktūrinių fondų savo tikslams įgyvendinti;

 • Atstovauti ir ginti Saare apskrities turizmo firmų interesus vyriausybinėse ir visuomeninėse organizacijose;

 • Plėtoti bendradarbiavimą su kitais susijusiais fondais, sąjungomis ir asocijacijomis.

 

Fondo pagrindinis principas yra visų pirma rinkodara Saremoje, o tai pat Estijoje, nes tokiu būdu turės naudos kiekviena firma.

 

Fondo Saremos Turizmas veikla:

 • Koordinuoja dalyvavimą užsienio mūgėse;

 • Turi pačią ilgiausią atstovavimo Saare apskritį tradiciją įvariose tarptautinėse turizmo mūgėse Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje, Vokietijoje;

 • Kiekvienais metais išleidžia tradicinį turizmo katalogą „Sarema ir Muhu“;

 • Organizuoja marketingo renginius (pažintines keliones po Saremą užsienio žurnalistams…);

 • Fondo atstovai aktyviai dalyvauja regiono apskrito stalo diskusijose, kursuose, veiklos planų svarstymuose, turizmo sektoriaus svarbiausiuose įvykiuose ir t.t.;

 • Savo svarų žodį įterpia į visus apskrities, jei reikia ir už jos ribų, svarbesnių problemų svarstymus.

 

Žymiausi projektai:

 

 • 2011 metais Fondas buvo Estijos Tuglas’o draugijos partneriu organizuojant Šv. Martyno mūgę Helsinkyje, kur metų tema buvo „Sarema ir Hiuma“. Tai buvo didelė garbė ir atsakomybė.

Projektas buvo finansuojamas ne tik iš nuosavų išteklių, bet ir iš Salų Bendradarbiavimo programos – LEADER, Kultūros Kapitalo, Kuresarės miesto ir Leisi valsčiaus savivaldybėmis.

 

 • 2009 metais gavo paramą Saremos Turizmo parengtas turizmo rinkodaros projektas 2009-2012 metams „Keliautojo maršrutai Saremoje ir Hiumoje“. Projektą finansavo Verslo Plėtros Fondas, kuris gauna paramą iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Fondo nariai renkasi ne rečiau kaip kartą per mėnesį apsvarstyti ir analizuoti apskrities, Estijos ir pasaulio turizmo ekonomikos vystymasį, daryti išvadas ir spręsti svarbius klausimus.

Labai svarbu, kad visa Fondo, kaip organizacijos, veikla sugebėjo būti naudinga visoms su turizmu susijusioms firmoms ir visai Saare apskričiai.

Fondo reputacija formuojama, visų pirma, jo pastoviais aukštos kokybės veiksmais, kurie pasiekiami kompetencija, patirtimi, bendrais veiksmais ir išsamiomis diskusijomis. Fondo pagrindinis principas - niekas neprivalo už jus kažką daryti, kiekvienas turi galimybę dalyvauti savarankiškai sandoriuose ir per juos prisidėti prie savų ir prie bendrų tikslų įgyvendinimo.

 

Fondas laukia savo gretų papildymo aktyviais, kūrybingais, ambicingais verslininkais, kurie pageidauja išreikšti savo nuomuonę, prisidėti prie bendros veiklos ir palaiko aukščiau išvardintus tikslus ir veiklą.