Sāremā Tūrisma Asociācija (Sihtasutus Saaremaa Turism)

Sāremā Tūrisma Asociācija (Sihtasutus Saaremaa Turism)

 

Sāremā Tūrisms ir viena no tūrisma nozares organizācijām Sāremā apriņķī, ko ir dibinājuši uzņēmēji. 1995.gadā uzņēmēji vispirms nodibinaja Sāremā apriņķa tūrisma un atpūtas nozares biedrību, no kuras 1998. gadā izveidojās Sāremā Tūrisma Asociācija.

Sāremā Tūrisms apvieno spēcīgus un pieredzējušus tūrisma uzņēmumus no dažadām jomām (ceļojumu organizēšana, naktsmītnes, transports, apskates objekti).

Sadarbojas ar visiem citiem apriņķa uzņēmumiem, pašvaldībām, dažādām organizācijām.

 

Sāremā Tūrisma mērķi:

 • Attīstīt Sāremā tūrisma nozari un popularizēt Sāremā apriņķi kā ceļojuma galamērķi, ņemot vērā savu biedru ieteikumus un intereses;

 • Uzsākt, atbalstīt un virzīt dažādus projektus apriņķa tūrisma attīstībai un tūrisma galamērķa popularizēšanai;

 • Savu mērķu īstenošanai piesaistīt finansiālus un citus līdzekļus no valsts struktūras fondiem;

 • Pārstāvēt un aizstāvēt Sāremā apriņķa tūrisma uzņēmumu intereses valsts un sabiedriskajās organizācijās;

 • Attīstīt sadarbību ar citiem attiecīgiem uzņēmumiem, biedrībām un savienībām.

 

Asociācijas pamatprincips ir popularizēt Sāremā, tālāk arī Igauniju, jo tādējādi gūst labumu arī katrs uzņēmums atsevišķi.

 

Sāremā Tūrisma darbība:

 • Koordinē piedalīšanos ārvalstu tūrisma gadatirgos;

 • Ilglaicīgākā tradīcija ir Sāremā apriņķa pārstāvēšana dažādos starptautiskos tūrisma gadatirgos: Latvija, Lietuva, Somija, Vācija;

 • Katru gadu izdod tradicionālo tūrisma katalogu „Sāremā & Muhu“;

 • Rīko mārketinga pasākumus (tūres ārvalstu žurnālistiem)

 • Asociācijas pārstāvji aktīvi piedalās apgabala apaļā galda diskusijās, apmācībās, darbības stratēģiju plānu apspriedēs u.c. tūrisma nozares attīstībai svarīgos notikumos;

 • Izsaka savu viedokli visās svarīgākajās problēmu apspriedēs apriņķī un, ja vajadzīgs, arī aiz tā robežām.

 

Svarīgākie projekti:

 • 2011. gadā asociācija bija Tuglasa biedrības sadarbības partneris Helsinku Mārtiņdienas gadatirgus organizēšanā, kur gada tēmas reģioni bija „Sāremā un Hījumā“. Tas bija gan liels gods, gan pienākums. Projekts tika finansēts ar saviem līdzekļiem un ar Salu Sadarbības biedrības (Saarte Koostöökogu) - LEADER programmas, Kultūrkapitāla Sāremā ekspertu grupas, Kuresāres pilsētas domes un Leisi ciema atbalstu.

 • 2009. gadā saņēma atbalstu Sāremā Tūrisma sastādīts tūrisma mārketinga projekts gadiem 2009- 2012 „Ceļinieka maršruti Sāremā un Hījumā“. Projekta finansējums: ES (Enterprise Estonia) tūrisma mārketinga programma sabiedriskajam un trešajam sektoram, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Biedri vismaz reizi mēnesī sapulcējas, lai analizētu Igaunijas un pasaules tūrisma nozares attīstību, izdarītu secinājumus un risinātu svarīgus jautājumus.

Svarīgi ir tas, ka Sāremā Tūrisma darbība ir pierādījusi, ka tā ir vajadzīga organizācija visām firmām, kuras ir saistītas ar tūrismu un visam Sāremā apriņķim. Asociācijas reputācija tiek veidota ar darbības augstu kvalitāti, kas tiek sasniegta ar kompetenci, pieredzi, sadarbību un nopietnām apspriedēm.

To atbalsta asociācijas darba princips, ka katram ir iespēja piedalīties organizācijas darbībā un tādējādi dot savu ieguldījumu gan savu, gan kopējo mērķu realizēšanai.

Asociācija gaida savā pulkā darbīgus, radošus un centīgus uzņēmējus, kuri vēlas ar vārdiem un darbiem piedalīties kopējā darbībā, kas atbalsta iepriekšminētos mērķus un aktivitātes.